2000. pacient podstoupil v Nemocnici Na Homolce ablaci pulzním polem

Již 2000. pacient s fibrilací síní podstoupil v Nemocnici Na Homolce ablaci pulzním polem, a to pouhé dva roky od zavedení této léčebné metody do klinické praxe.

Tato metoda srdeční katetrizace, jejímž cílem je šetrně a bezpečně odstranit příčinu poruchy srdečního rytmu, představuje významný milník a prokazuje řadu benefitů. V budoucnu bude nejspíš znamenat nové paradigma v léčbě fibrilace síní – nejčastější srdeční arytmie.

15 let od první operace metodou TAVI

U příležitosti Světového dne srdce v Nemocnici Na Homolce připomněli 15 let od první operace metodou TAVI. Jedná se o miniinvazivní operaci – katetrizační náhradu aortální chlopně. Zákrok je bezpečný, šetrný, vhodný i pro lidi, kteří nemohou podstoupit celkovou anestezii, a umožňuje, aby pacient po pár dnech v nemocnici odešel domů a v podstatě okamžitě se vrátil do běžného života. Ročně u nás probíhá kolem 1300 zákroků ve 14 centrech po celé republice, včetně Nemocnice Na Homolce. I když výdaje plně hradí zdravotní pojišťovny, stále o této možnosti mnoho pacientů neví. 

V Nemocnici Na Homolce otevřeli nově zrekonstruované ARO

Nemocnice Na Homolce slavnostně otevřela nově zrekonstruované a zmodernizované Oddělení anesteziologie a resuscitace. Po Oddělení všeobecné chirurgie se jedná o další realizovaný projekt modernizace lůžkových oddělení nemocnice. 

Díky stavebním úpravám se podařilo rozšířit kapacitu oddělení ARO, vznikl nový třílůžkový box, díky kterému se zvyšuje počet lůžek na deset. Kromě celkové rekonstrukce pacientských boxů byly na celém oddělení položeny nové podlahy, podhledy, osvětlení, pořídil se nový vestavný nábytek. Nové jsou i veškeré „skryté“ technologie jako vzduchotechnika, chlazení, datové i elektrické sítě. Datové sítě na boxech do blízké budoucnosti umožní přímé užití dat z přístrojové techniky a monitorů v nemocničním informačním systému, a přiblížit se tak více digitalizované dokumentaci.

Rekonstrukcí prošlo i sociální zázemí pro zaměstnance. „Lůžková část ARO sloužila bez větších úprav od otevření nemocnice. Rekonstrukce nám přináší zlepšení technického stavu oddělení a kvalitnější podmínky pro péči o pacienty v kritickém stavu. Navýšení lůžkové kapacity by mělo zlepšit dostupnost intenzivní péče především pro pacienty z chirurgických oborů. Velký dík patří všem, kteří se na rekonstrukci podíleli,“ komentuje rekonstrukci oddělení primář ARO, MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.

„Mám velkou radost, že se podařilo úspěšně dokončit další významný projekt, a můžeme tak pokračovat v plánování a realizacích rekonstrukcí lůžkových částí na ostatních odděleních s cílem zlepšit podmínky pro naše pacienty a zaměstnance,“ říká ředitel nemocnice, MUDr. Petr Polouček, MBA.

Gastroenterologické oddělení získalo statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

Gastroenterologické oddělení Nemocnice Na Homolce získalo statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie, a vhodně tak doplňuje síť vysoce specializovaných endoskopických center v České republice. 

Statut uděluje Ministerstvo zdravotnictví České republiky pouze těm pracovištím, která splňují přísná kritéria na odbornost a přístrojové vybavení. Podmínkou je také návazná péče ostatních oddělení, jako je chirurgie, radiologie nebo onkologie. Nemocnice Na Homolce navíc v loňském roce gastroenterologické pracoviště zmodernizovala, a pacientům tak kromě kvalitní a vysoce odborné péče může nabídnout i mnohem komfortnější zázemí.  

„Těší mě, že díky dlouholeté snaze gastroenterologického týmu o profesionalitu a trvalému zvyšování odborných znalostí jednotlivců se podařilo splnit náročná kritéria pro udělení daného statutu. Nadále tak můžeme pokračovat například s rozvojem endoskopických resekčních metod, které slouží k odstranění velkých a hluboko rostoucích polypů ve střevní stěně. Naším cílem je samozřejmě nadále poskytovat péči v celém spektru, včetně provádění screeningových koloskopií, jejichž počet se nám v letošním roce podařilo významně navýšit,“ říká primář interního oddělení MUDr. Pavel Hrouda.

Slavnostní uvedení do provozu PET/MR

Nemocnice Na Homolce má od června PET/MR – unikátní diagnostický přístroj zejména pro onkologická onemocnění.

Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek a další významní hosté.

PET/MR kombinuje pozitronovou emisní tomografii a magnetickou rezonanci a vhodně doplňuje PET/CT vyšetření tím, že poskytuje mnoho dalších informací o stavbě, stavu měkkých tkání a látkové výměně.

Vhodnými indikacemi pro toto hybridní vyšetření jsou nádorová onemocnění v oblasti malé pánve, např. karcinom prostaty. Dále patologie v oblasti hlavy, krku prsou nebo neurologické či kardiologické indikace. Výhodou PET/MR je také skutečnost, že zde odpadá radiační zátěž z CT složky vyšetření.  Tím je tento přístroj zvláště vhodný pro vyšetřování dětí a mladších jedinců.

„Novým PET/MR přístrojem doplňuje Nemocnice Na Homolce svůj již tak rozsáhlý diagnostický potenciál, který tvoří jeden z hlavních pilířů klinické činnosti naší nemocnice. Za výsledky nejmodernějších přístrojů ale vždy stojí především zkušenosti našich lékařů-diagnostiků, kteří mohou ošetřujícím lékařům předat zásadní informaci potřebnou k plánování cílené léčby. Za posledních pět let jsme do diagnostického programu investovali přes půl miliardy korun,“ uvádí ředitel nemocnice Petr Polouček.

PET MR pořídila nemocnice jako třetí v republice po Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici Plzeň. Pokrývá tak oblast Prahy, středních Čech a dalších krajů.

Jde o investici za více než 135 milionů korun, kterou jsme pořídila Nemocnice Na Homolce z části z vlastních zdrojů, 90 milionů korun pokryla dotace z operačního programu REACT-EU.

600. robotická cévní operace na Homolce

Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce oslavilo 600. robotickou cévní operaci. V počtu operací drží stále světové prvenství.

V roce 2006 se roboticky asistovaná operace břišní aorty stala světově unikátním výkonem. Průkopníkem robotických cévních operací je primář cévní chirurgie prof. Petr Štádler. Díky téměř dvacetileté zkušenosti a nové generaci robota Da Vinci jsou cévní chirurgové schopni provádět stále náročnější výkony a širší spektrum operací. Operace výdutě břišní aorty, při níž se postižená část nahrazuje cévní protézou, se dají provést buď otevřeně, endovaskulárně, laparoskopicky nebo roboticky. Každá z možností má svoje opodstatnění. Robotická operace je po endovaskulárním zákroku pro pacienta nejšetrnější. Pacient má na břiše místo řezu několik malých vpichů a rychleji se zotavuje a má zanedbatelné riziko, že se mu vytvoří kýla v jizvě.

Nemocnice Na Homolce přijímá k léčbě cévních onemocnění pacienty z celé České republiky i ze Slovenska. Aorta a pánevní tepny se na Homolce operují pomocí všech dostupných technologií. Od klasické otevřené operace přes laparoskopické a endovaskulární zákroky.

Robotickou operaci v oblasti cévní chirurgie dosud žádná jiná nemocnice v republice nenabízí.