Lékaři z Homolky mezi 50 nejlepšími lékaři Česka

V žebříčku nejlepších lékařů Česka 2024, který sestavil časopis Forbes, se umístili hned čtyři lékaři z Nemocnice Na Homolce.

V žebříčku časopisu Forbes se tento rok umístili:

  • prof. Petr Neužil, CSc. – primář kardiologie, držitel několika světových prvenství v oblasti diagnostiky a léčby srdečních arytmií
  • prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. – neurolog a primář radiodiagnostického oddělení nemocnice, který je průkopníkem převratné léčebné metody glioblastomu, nejzhoubnějšího nádoru mozku.

Mezi Mladou krev – pětici mladých lékařů do 35 let se probojovali hned dva lékaři z Nemocnice Na Homolce:

  • MUDr. Aneta Dvořáková, která působí v týmu prof. Neužila a zaměřuje se na akutní a intervenční kardiologii.

MUDr. Jaromír May, Ph.D., který se věnuje stereotaktické neurochirurgii. Implantuje nitrolební elektrody a léčí široké spektrum onemocnění pomocí Leksellova gama nože, jediného přístroje v republice.

Samota nikomu neprospívá

Neuropsycholožka prof. Lenka Krámská poskytla rozhovor Lidovým novinám o nástrahách individualismu, bezbřehé liberální výchově a generaci sněhových vloček.

Celý rozhovor, který vyšel v magazínu Pátek LN č.1/2024.

https://www.homolka.cz/media/2024/01/PA01-06-11-kramska.pdf

Nemocnice Na Homolce rozjela jeden z největších projektů energetických úspor v ČR

Spotřebuje díky němu o téměř 40 % elektřiny, plynu a vody méně a letos uspoří 30 milionů korun.

V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Nemocnice se rozhodla nutnou výměnu dosluhujících zařízení a celkovou modernizaci energetického hospodářství řešit formou EPC, která zaručuje měřitelné výsledky a kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí, jinak musí rozdíl doplatit.  Dodavatel, kterým je společnost ENESA z ČEZ ESCO, garantuje minimální roční úsporu 4 200 MWh elektřiny a 8 700 MWh plynu, což při současných cenách činí více než 30 mil. korun ročně. Investice má i ekologický rozměr a znamená roční pokles emisí CO2 o 5 823 tun.

„Základem kvalitní lékařské péče jsou co nejlépe fungující nemocnice se skvělým zázemím. Jsem rád, že řada nemocnic teď řeší své modernizace komplexně, včetně dlouhodobých energetických úspor, které omezí plýtvání a umožní využít finance na nákup léků a zlepšení podmínek pro personál i pacienty. Příkladem je právě projekt EPC v Nemocnici Na Homolce, který se doufám stane inspirací pro další zdravotnická zařízení v Česku,“ řekl místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Úsporu energie vnímáme jako jednu z klíčových snah vedoucích ke zpomalení klimatických změn a k posílení naší energetické nezávislosti. Proto ve vyhlášených dotačních výzvách klademe důraz na komplexní rekonstrukce veřejných budov, které řeší nejen snížení jejich energetické náročnosti, ale zároveň i využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení kvality vnitřního prostředí. Renovace proběhne díky dvěma projektům. První z nich pokryje částečné zateplení obvodových stěn, výměnu kotlů nebo například nový systém měření a regulace. Ten druhý pomůže s instalací fotovoltaické elektrárny a částečnou výměnu vzduchotechnických jednotek. Celková výše podpory z Operačního fondu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám přesahuje 747 milionů korun,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Významnou úsporu přinese nemocnici mimo jiné výměna více než 10 500 svítidel za úsporné LED osvětlení. Součástí projektu je i fotovoltaika na střeše pěti objektů o výkonu 303 kWp, navržená tak, aby veškerou vyrobenou elektrickou energii nemocnice spotřebovala.

„„Jsem velmi rád, že se tento dlouho a pečlivě připravovaný energeticky úsporný projekt podařilo dotáhnout do fáze realizace. Práce ještě neskončily, ale pokud budou pokračovat jako dosud, bez větších komplikací a v nasazeném tempu, poběží naše nemocnice od května již ve standardním provozu s novým kabátem a v úsporném energeticky efektivním režimu. Modernizace přinese úspory i zlepší kvalitu prostředí, ve kterém pracujeme a zároveň nám vyřeší do budoucna beztak nutné investice do technologických zařízení budov, a to v řádech několikaset miliónů. Poděkovat chci i všem našim zaměstnancům, díky jejichž trpělivosti a skvělé spolupráci probíhá modernizace nemocnice za plného provozu bez větších komplikací,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Polouček.

Celková investice v Nemocnici Na Homolce dosahuje téměř 1,1 mld. korun. Zateplení, projektová příprava a inženýring si vyžádají 680 mil. korun a investice do modernizace technologií budov představuje 420 mil. korun. Řadí se tak k největším komplexním energeticky úsporným projektům v České republice.  Náklady na nutnou výměnu dosluhujícího zařízení a celkovou modernizaci nemocnice jsou spolufinancovány dotacemi Evropské unie ve výši 720 mil Kč z Operačního programu Životní prostředí a z programu Nová zelená úsporám. Zbylé investice hradí nemocnice z vlastních finančních prostředků. Nemocnice předpokládá úsporu nákladů na energie ve výši 300 mil. Kč v následujících deseti letech s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj cen energií.

Projekt je unikátní svou komplexností. Nemocnice Na Homolce je areálem s komplikovaným vytápěním a vzduchotechnikou. Právě vzduchotechnika je vedle osvětlení největším zdrojem úspor, a díky realizaci projektu dojde ke zvýšení účinnosti zpětného získávání tepla. Proměnou projde i nynější centrální výroba páry v parní kotelně, kterou nahradí lokální elektrické vyvíječe páry. Vyměněny budou i páteřní rozvody tepla.

Od poloviny letošního roku budou areál vytápět nové plynové kondenzační kotle. Teplotu ve více než 1 100 místnostech bude regulovat systém IRC (z angl. individual room control), který umožní každou z nich vytápět podle jejich účelu a využití. V prostorách, kde není celodenní provoz, jako jsou ambulance či kanceláře, tak bude možno mimo pracovní dobu teplotu prostředí snížit. Informace o aktuálních teplotách budou nepřetržitě proudit do centrálního dispečinku, jenž bude moci v případě potřeby zasáhnout. Zároveň většina objektů v areálu nemocnice dostane nová okna a novou střešní hydroizolaci včetně zateplení.

Projekt přispěje i ke zlepšení životního prostředí. Snížení spotřeby energie znamená i snížení emisí CO2, v tomto případě o 5 823 tun ročně. Díky nově nainstalovaným perlátorům a zařízení WC klesne spotřeba vody o 15 000 m3 vody ročně, tedy o pětinu.

K modernizaci využila nemocnice metodu energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Její výhodou je, kromě smluvní garance úspor energie v technických jednotkách, i důsledný energetický management, který sleduje a vyhodnocuje údaje o energetice a provozu nemocnice. Výsledkem pak může být návrh dalších úsporných opatření. Pro investora je důležité i to, že má jednoho dodavatele, který přebírá veškerá rizika. Podobné projekty, i když řádově nižšího rozsahu, úspěšně fungují i v dalších nemocnicích např. ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Karlovarské krajské nemocnici, v České Lípě či v Jihlavě.

Modernizace Nemocnice Na Homolce bude dokončena v první polovině roku 2024. Úspory má od poskytovatele garantovány do konce roku 2033.

V Nemocnici Na Homolce uvedli jsme do klinické praxe nový systém AFFERA pro léčbu srdečních arytmií

S léčbou poruch srdečního rytmu nově českým arytmologům pomáhá systém AFFERA. Na jeho vývoji a klinickém testování se od roku 2018 podílela dvě pražská pracoviště – IKEM a Nemocnice Na Homolce. Vůbec poprvé ho nedávno  lékaři použili v praxi.

Unikátní systém AFFERA pomáhá mapovat a odstranit srdeční arytmie. Odborníci z Nemocnice Na Homolce a IKEM se od roku 2018 podíleli na jeho vývoji a zapojili jej do klinického testování. Systém je unikátní v tom, že jde o plnohodnotný trojrozměrný mapovací systém, který využívá speciálního katetru s mřížkovou elektrodou na konci. Jde o kulovitou síťku z nitinolu, která po roztažení má průměr 9 mm a na svém povrchu 9 mikroelektrod, které mohou snímat elektrické signály a také teplotu tkáně. Tímto katetrem se vytvoří trojrozměrná mapa příslušné dutiny, například levé síně a plicních žil, a poté se uvedenou elektrodou aplikuje buď radiofrekvenční proud o vyšší energii nebo energie pulzního pole. Výběr záleží na místě, kde se ablace (zničení abnormální tkáně v srdci, která je zodpovědná za vznik nebo udržování srdeční arytmie) provádí a na operatérově rozhodnutí.

„Dosavadní zkušenosti ukázaly, že ablace je velmi účinná, protože se vytvářejí větší léze, a to velmi rychle během 3–5 sekund. Při testování jsme pomocí radiofrekvenčního proudu provedli ablaci flutteru síní, kde se přerušuje můstek tkáně v pravé síni o délce cca 3,5 cm, během 1–2 minut celkového času. Jen pro srovnání, ablace tohoto můstku konvenčním katetrem může trvat 30 minut a může být problém ji i úspěšně dokončit pro otok tkáně,” říká o novém systému přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc,. FESC. Upozornil také na to, že použití pulzního pole je navíc zcela bezpečně a účinnost může být v řadě míst srovnatelná.

Velký příslib dává nový systém pro ablaci komorových arytmií u pacientů s onemocněním srdce, například velkou jizvou po infarktu myokardu nebo po zánětech srdce. Podle předběžných zkušeností z klinického testování je ablace v této indikaci rychlá a účinná. „Je přirozené, že všichni arytmologové si přejí, aby katetrizační ablace byly co nejefektivnější a zároveň co nejbezpečnější. A je skvělé, že technologický vývoj nám k tomu napomáhá. Nová metoda – ablace pulsním polem, které se intenzivně věnujeme již několik let a máme s ní skvělé výsledky, využívá ultrakrátké pulsy v délce nanosekund s vysokou voltáží, které prakticky nevytvářejí termický efekt. S novým systémem AFFERA jsme v rámci klinických zkoušek na Homolce provedli více jak 200 zákroků, což reprezentuje celosvětově největší počet pacientů ošetřených touto novou metodou. Spolu s unikátními vlastnostmi potenciálového mapování tak reprezentuje důležitý krok, jak docílit výrazně účinnější terapie srdečních arytmií,” řekl primář kardiologického oddělení prof. Petr Neužil, CSc., FESC.

Česká republika je v počtu ablací v přepočtu na milion obyvatel na jednom z předních míst ve světě. Díky nové netermální technologii katetrizační ablace, která je vysoce selektivní, se situace ještě dál zlepší.

Jaroslav Benedík je novým primářem kardiochirurgie

V pondělí 22. ledna byl do funkce primáře oddělení kardiochirurgie jmenován doc. MUDr. Jaroslav Benedík, Ph.D., který na Homolku přichází s dlouholetými zkušenostmi z kardiocenter v České republice i v zahraničí.

Doc. Benedík zároveň působí jako lektor Ozakiho techniky v rámci svých celoevropských vzdělávacích aktivit. Jeho další oblastí zájmu jsou operace koronárních tepen bez použití mimotělního oběhu a použití arteriálních štěpů v koronární chirurgii. V neposlední řadě se věnuje problematice aneuryzmat (výdutí) srdce, způsobených závažnými stavy po infarktu nebo vrozenými srdečními vadami.

Stavební práce se blíží ke konci

Nemocnice Na Homolce v posledních měsících prochází rozsáhlými stavebními úpravami, které souvisejí především s projektem energeticky úsporných opatření. Aktuálně se nacházíme ve čtvrté a poslední etapě, která by měla být ukončena do konce dubna 2024. Zbývá ještě dokončit: zateplení střech, instalace vchodových dveří, keramické obklady a instalace posledních technologií spojených s úsporami energie a efektivním provozem nemocnice.

Práce probíhají bez větších komplikací a již v květnu se nemocnice vrací ke standardnímu neomezeného režimu v novém kabátě. Modernizace Homolky přinese nemalé úspory a zlepší kvalitu prostředí pacientům i zaměstnancům. Úspory v řádu desítek miliónů korun ročně, kterých se dosáhne energeticky efektivním provozem nemocnice, bude možné investovat zpět do rozvoje medicínských programů a do péče o pacienty.

Dlouhodobým problémem nemocnice je parkování, které v posledních měsících ještě více zkomplikovaly probíhající stavební práce. Začátkem dubna postupným rušením staveniště bude uvolněno parkoviště v severovýchodní části areálu nemocnice, což alespoň částečně zlepší situaci s parkováním jak v areálu, tak v okolí nemocnice.

Vedení nemocnice dělá maximum pro to, aby se situace s parkováním pro pacienty zlepšila. V posledních dvou letech byla kapacitu parkování v areálu nemocnice postupně navýšena o 200 parkovacích míst a dalších 40 parkovací míst v areálu přibude i v letošním roce. Strategický projekt dalšího navýšení parkovacích míst dlouhodobě nemocnice řeší s Magistrátem hlavního města Prahy, se kterým již několik let usilovně jedná o směně pozemků. To by umožnilo navýšit kapacity parkování o dalších 140, resp. 250 míst, dle investičních možností nemocnice.