„Vaše zdraví, čas a pohodlí je pro nás prioritou.“

V současné době nabízíme:

Individuální péče:

  • ROYAL program - program pro nejnáročnější klienty, kteří ocení spojení efektivity s kvalitou
  • PERFECT Program - další členství v tomto programu je v současnosti pozastaveno
  • PRACTIC Programdalší členství v tomto programu je v současnosti pozastaveno

Preventivní péče:

- základní preventivní vyšetření do 40 let

- základní preventivní vyšetření nad 40 let

Pracovně lékařská služba:

- v rozsahu platné legislativy ČR