„Vaše zdraví, čas a pohodlí je pro nás prioritou.“

Nemocnice Na Homolce obhájila prestižní akreditaci JCI

Obr Už popáté Nemocnice Na Homolce úspěšně absolvovala audit společnosti Joint Commission International (JCI), která zdravotnickým zařízením uděluje mezinárodně platnou prestižní akreditaci, garantující kvalitu péče a bezpečnost pro pacienty. Audit proběhl v týdnu od 15. do 19. května.
Více...

Jedna z největších zdravotnických sítí v ČR koupila akcie Homolka Premium Care, a. s.

Obr Akciová společnost Homolka Premium Care má nového majitele – společnost EUC, a. s., předního českého poskytovatele zdravotních služeb. Ta nabídla ve výběrovém řízení, které vypsala likvidátorka dceřiných společností Nemocnice Na Homolce, nejvyšší cenu a zvítězila.
Více...

Informace o omezení dopravy v okolí nemocnice

Obr Upozorňujeme naše klienty, že z důvodu rekonstrukce komunikací v okolí areálu nemocnice dochází k dočasnému omezení dopravy. Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách a bude trvat až do konce června. Po celé trase budou umístěny dopravní značky.
Více...

Tým prof. Neužila úspěšně testuje nejmenší kardiostimulátor na světě

Obr Kardiologický tým profesora Petra Neužila v Nemocnici Na Homolce úspěšně prošel náročným auditem amerického Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA), který je nejvyšší autoritou Spojených států zodpovědnou mimo jiné i za kontrolu lékařských přístrojů. Audit se týkal provedení klinické studie přínosů nejmenšího kardiostimulátoru na světě Medtronic Micra.
Více...

Homolka nejlepší v Praze a čtvrtá v ČR

Obr V anketě Nemocnice ČR 2015, kterou pořádá společnost HealthCare Institute, se Nemocnice Na Homolce umístila na 4. místě v kategorii absolutní vítěz projektu a byla v této kategorii nejlepší ze všech pražských nemocnic.
Více...

Homolka slavnostně otevřela nově vybudovanou neurologickou jipku

Obr Přestřižením pásky byla dnes ve 12 hodin v Nemocnici Na Homolce slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná a zkolaudovaná jednotka intenzivní péče Oddělení neurologie. Úvodního ceremoniálu k otevření nových prostor JIP se zúčastnili kromě členů vedení a zaměstnanců nemocnice také zástupci Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a kolegové lékaři z pražských a středočeských iktových center.
Více...

Relaxaci pacientů na oddělení gama nože podporuje speciální osvětlení pokojů

Obr Na pokojích Oddělení stereotaktické a radiační chirurgie Nemocnice Na Homolce mají pacienti osvětlení, jež simuluje přirozené světlo a jeho změny v průběhu dne. Pomáhá jim lépe se přizpůsobit nemocničnímu režimu a večer usnout.
Více...

Naši cévní chirurgové mají pro léčbu výdutí břišní aorty k dispozici nový typ stentgraftů

Obr Cévní chirurgové a intervenční radiologové Nemocnice Na Homolce jako první v České republice použili u dvou pacientů nový systém stentgraftů, neboli cévních výztuží. Ten dovoluje využít méně invazivní léčbu výdutí břišní tepny – aorty i u nemocných, kteří pro ni dosud neměli anatomické předpoklady.
Více...

Na objevu emočních neuronů se podílela i naše nemocnice

Obr Média přinesla informaci o výsledcích nové studie vědců z Univerzity Karlovy, kteří prokázali existenci takzvaných emočních neuronů (nervových buněk) v hlubokých strukturách lidského mozku. Na této studii se podílela i Nemocnice Na Homolce.
Více...

Oddělení cévní chirurgie provedlo 320. robotickou operaci

Obr Již 320. pacient podstoupil dnes v Nemocnici Na Homolce robotickou cévní operaci. „Jednalo se o staršího muže, který měl uzavřené pánevní tepny a částečné zúžení břišní aorty. Při robotické operaci jsme provedli přemostění neboli bypass mezi touto aortou a stehenními tepnami,“ říká doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D., primář Oddělení cévní chirurgie naší nemocnice. První pacient byl na Homolce takto operován v listopadu 2005.
Více...

Nemocnice Na Homolce má nového ředitele

Obr Dr. Ing. Ivan Oliva byl ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem jmenován novým ředitelem Nemocnice Na Homolce. Své funkce se ujal dne 1. 10. 2014.
Více...

PET centrum pomáhá pacientům už 15 let

Obr Je to už 15 let, co bylo v našem PET centru provedeno v České republice historicky první vyšetření pacienta za pomoci pozitronové emisní tomografie. Stalo se tak 25. srpna 1999. „Od té doby do dnešních dní jsme v budově PET centra provedli přes 100 000 vyšetření a kolektiv ambulance se z původních devíti pracovníků rozrostl na dvacet dva,“ říká doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., primář Oddělení nukleární medicíny a PET centra.
Více...

Mezinárodní audit potvrdil: Nemocnice Na Homolce stále poskytuje vysoce kvalitní a bezpečnou péči

Obr Již počtvrté naše nemocnice obhájila prestižní světovou značku kvality – mezinárodní akreditaci JCI (Joint Commission International). V těchto dnech vedení nemocnice obdrželo certifikát od mezinárodní centrály JCI, sídlící v Chicagu, a akreditace tím oficiálně na další tři roky vstupuje v platnost. Znamená to potvrzení základních pilířů, na nichž Nemocnice Na Homolce dlouhodobě staví, a těmi jsou kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům.
Více...

První na světě řešíme výduť srdeční komory hybridní operací

Obr Světově jedinečnou operaci pacienta s těžce nemocným srdcem provedli dnes lékaři Nemocnice na Homolce, když novým způsobem provedli plastiku levé srdeční komory postižené po infarktu velkou výdutí. Jednalo se o takzvaný hybridní výkon, tedy o operaci, na níž se podílí současně více medicínských odborností, v tomto případě kardiolog a kardiochirurg.
Více...

Bojujete s kily? Pozor, lymfodrenáží nezhubnete!

Obr Teď na jaře je ideálním přínosem celotělová lymfodrenáž. Pomůže povzbudit a znovu nastartovat imunitu i přispět k detoxikaci organismu. Vašemu zdraví to velmi prospěje.
Více...

Česká republika patří v léčbě srdečních arytmií k nejlepším

Obr Zcela aktuální pohled na léčbu poruch srdečního rytmu nabídlo XII. české a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. Kardiologové z Nemocnice Na Homolce byli jedni z hlavních organizátorů tohoto setkání a podíleli se na velké části programu.
Více...

Máme novou magnetickou rezonanci 3T

Obr Nemocnice Na Homolce má novou magnetickou rezonanci se silou magnetického pole 3 Tesla. Působí na vyšetřované části dvojnásobně silnějším polem, a proto lze získat mnohem kvalitnější a přesnější obraz.
Více...

Novinka v léčbě hypertenze - renální denervace bez vpichu

Obr Lékaři z Kardiocentra Nemocnice na Homolce zavádějí léčbu těžké špatně léčitelné hypertenze pomocí takzvané renální denervace - celosvětově vůbec poprvé bez jediného vpichu. Metoda je pro pacienta pohodlnější a bezpečnější.
Více...

Umíme novou metodou šetrně opravit srdce po těžkém infarktu

Obr Lékaři Nemocnice Na Homolce zavádějí novou metodu šetrné léčby srdce poškozeného těžkým infarktem. Výduť srdeční komory, která se v důsledku této choroby vytvoří, dokáží pomocí nového postupu zmenšit. Srdce pak mnohem lépe funguje.
Více...

Výstavba metra komplikuje dopravu u hlavního vchodu NNH

Obr Od 23. 9. do 17. 11. 2013 budou před hlavním vstupem do Nemocnice Na Homolce na konečné stanici autobusu MHD č.167 a na parkovacích plochách při příjezdu k nemocnici probíhat výkopové práce spojené s výstavbou metra. Na parkovišti při pravé straně vjezdu do nemocnice bude omezena kapacita parkovacích míst zhruba o 30%.
Více...

Homolka získala ocenění za hospodářskou stabilitu

Obr Nemocnice Na Homolce získala prestižní ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award 2013. Podle hodnocených kritérií se tak zařadila mezi 5 % nejstabilnějších firem v České republice. Obdržela certifikát, který dokládá její zařazení v kategorii AA- vynikající.
Více...

Na Homolce nově estetická dermatologie a chirurgie

Obr V Nemocnici Na Homolce budou od 1. září 2013 nově působit odborníci centra estetické dermatologie a chirurgie Elite Aesthetics. Poskytnou své služby klientům, kteří požadují korektivní a estetické zákroky. Centrum se zaměří nejen na zlepšení vzhledu, ale také na prevenci, diagnostiku a léčbu kožních nemocí a nádorů.
Více...

Naše robotická cévní chirurgie sklidila uznání v USA

Obr Primář Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce doc. MUDr. Petr Štádler., PhD. dostal v USA ocenění za soubor 250 robotických cévních výkonů, které v nemocnici uskutečnil se svým týmem Je to nejvíc robotických cévních operací na světě provedených na jednom pracovišti. Řada operací se navíc konala ve světové premiéře.
Více...

Homolka na mezinárodním kardiologickém kongresu

Obr Kardiochirurgové Nemocnice Na Homolce prezentovali na světovém kongresu miniinvazivní kardiochirurgie v Praze metodu Maze, kterou využívají k léčbě fibrilace srdečních síní. Tuto metodu zde jako jedni z mála v ČR provádějí již několik let a pomohli tak desítkám pacientů.
Více...

Nemocnice Na Homolce zvítězila v soutěži Bezpečná nemocnice

Obr Nemocnice Na Homolce se stala absolutním vítězem pátého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice, kterou vyhlašuje hejtman Kraje Vysočina.
Více...

První pacienti s bezdrátovým kardiostimulátorem na světě jsou Češi

Obr V Nemocnici Na Homolce implantovali jako první na světě bezdrátový kardiostimulátor přímo do srdce šestnácti pacientům.
Více...

Změna v parkování pro klienty Homolka Premium Care a.s.

Obr Nemocnice Na Homolce zavedla od 13. prosince 2012 systém zpoplatnění parkovacích míst na parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice.
Více...

Na Homolce umí při vyšetření CT snížit dávku záření na polovinu

Obr Radiologové Nemocnice Na Homolce mají novinku, která jim při vyšetření CT umožňuje dosáhnout dosud nevídané snížení dávky záření o více než polovinu běžných hodnot. Je to nový přídavný softwarový systém SAPHIRE, jenž je součástí dosavadního CT přístroje. Nemocnice Na Homolce je jednou z prvních v ČR, v níž se SAPHIRE využívá.
Více...

Leksellův gama nůž v Nemocnici Na Homolce slaví dvacetiny

Obr Leksellův gama nůž poprvé operoval v Nemocnici Na Homolce 26. října 1992. Od té doby provedli lékaři na tomto pracovišti přes 13.300 zákroků sloužících především k léčbě zhoubných a nezhoubných mozkových nádorů, mozkových cévních vývojových anomálií či některých funkčních mozkových onemocnění.
Více...

Neurochirurgie Na Homolce slaví 20 let

Obr Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, které patří mezi největší centra svého druhu v České republice, slaví letos v září 20 let od svého založení. Oddělení nabízí pacientům chirurgickou léčbu onemocnění mozku, míchy a periferních nervů. Součástí péče jsou také operace páteře a komplexní diagnostika.
Více...

Homolka získala cenu za dobré hospodaření

Obr Nemocnice Na Homolce získala cenu Čekia Stability Award 2012 za dobré hospodaření v kategorii vynikající. Zařadila se tak mezi stovku nejstabilnějších firem v České republice.
Více...

Akce Doliva

Obr PŘIPRAVTE SE NA LÉTO! AKCE DOLIVA – opalovací krémy za akční cenu 99 Kč Akce probíhá v Lékárně v Nemocnici Na Homolce
Více...

Akční nabídka

Obr Akční nabídka lékárny Nemocnice Na Homolce, klienti HPC a. s. mají navíc 10% slevu.
Více...

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Obr Nezapomeňte na očkování proti klíšťové encefalitidě!
Více...

Léčba křečových žil novou metodou

Obr Ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce nově léčíme křečové žíly (varixy) šetrnou radiofrekvenční metodou
Více...

Den otevřených dveří Golf club Praha

Obr Pozvánka na den otevřených dveří Golf Club Praha dne 10. 9. 2011
Více...

AKTUALIZACE ROYAL PROGRAMU

Obr Úhrada hospitalizačního poplatku
Více...

GOLF CLUB PRAHA

Obr SLEVA NA HRACÍ POPLATKY
Více...

OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤATŮM

Obr NECHTE SE OČKOVAT PROTI KLÍŠŤATŮM
Více...

NOVÁ RECEPCE

Obr OTEVŘENÍ NOVÉ RECEPCE
Více...

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN

Obr OD 1.8.2010 PLATÍ NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY V AMBULANCÍCH
Více...

Aktualizace ROYAL programu

Obr Úhrada poplatku za vyšetření lékařem
Více...

SLEVA DO BAZÉNU

Obr OD 1.8.2010 SLEVA 50% DO BAZÉNU
Více...

SLEVA V LÉKÁRNĚ

Obr OD 1.9.2010 SLEVA 10% DO LÉKÁRNY
Více...

Aktuality